Fast TECHNICAL ASSISTANCE
Serviciile de asistenta tehnica oferite, ne recomanda drept una dintre cele mai profesioniste si dinamice societati de service din Moldova.

Infiintata in 1997, firma s-a dezvoltat treptat, ajungand in prezent sa ofere solutii la cheie pentru toate tipurile de instalatii atat rezidentiale cat si industriale.

Societatea comerciala FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. este o societate cu capital privat, avand ca obiect principal de activitate Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (cod 4322).

In ultimii ani, activitatea s-a diversificat, concentrandu-se in special pe lucrari de proiectare, furnizare, montare, punere in functiune si asigurare service echipamente de incalzire, ventilatie si climatizare, atat rezidentiale cat si comerciale si industriale.

Incepand cu 2009 societatea a implementat sistemul integrat de management CALITATE-MEDIU-SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA pentru realizarea de servicii de montare, instalare, punere in functiune si service instalatii de incalzire si climatizare.

Cel mai important obiectiv al societatii il reprezinta satisfactia clientilor nostri, obiectiv realizat prin implicarea activa a tuturor angajatilor in proiectele derulate, prin cursurile de perfectionare la care participa constant specialistii nostri si nu in ultimul rand, prin optimizarea in permanenta a costurilor activitatilor derula

Nota declarativă a DIRECTORULUI GENERAL privind
autoritatea şi politica de implementare a Sistemului de
Management Integrat

Conducerea organizației FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. este angajată în realizarea de servicii de montare, instalare, punere in functiune și service pentru instalatii de încălzire, sanitare, de climatizare și ventilații, instalații de gaze având un regim de presiune de lucru mai mică sau egală cu 6 bar, electrice și automatizări, sisteme antiincendiu care să satisfacă în totalitate cerinţele şi aşteptările clienţilor săi, menţinându-şi în acelaşi timp criteriile de rentabilitate, pe baza unui ecomanagement performant bazat pe integrarea deciziilor economice, a celor referitoare la mediu și sănătate și securitate ocupațională într-un proces unic.

Echipa managerială, reprezentând managementul cu responsabilitate executivă a organizatiei FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., îşi declară angajamentul total pentru:

- îndeplinirea politicii în domeniul calităţii şi a obiectivelor calităţii, concomitent cu respectarea tuturor obligaţiilor legale ce revin organizatiei, prin stabilirea obiectivelor specifice fiecărui sector de activitate al organizatiei;

-supravegherea directă şi permanentă a respectării tuturor prevederilor şi dispoziţiilor cuprinse în Manualul Integrat si a reglementarilor interne in vigoare de către întreg personalul organizatiei;

-preocuparea de a evalua în permanenţă stadiul implementării şi eficacitatii Sistemului de Management Integrat prin optimizarea tuturor proceselor din organizatie, instruirea, implicarea şi motivarea personalului la toate nivelurile;

-îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat prin implementarea de soluţii noi şi, în acelaşi timp, prin acţiuni de prevenire a apariţiei unor neconformităţi ale serviciului / produsului;

-creșterea calității produselor și serviciilor oferite de organizație către clienții acesteia;

-crearea unui mediu de lucru adecvat în cadrul organizației pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite;

-adoptarea măsurilor ce se impun pentru protejarea mediului înconjurător;

-acționarea permanentă în scopul prevenirii riscurilor profesionale și a poluării mediului;

-respectarea tuturor cerințelor legale, în special pentru mediu, sănătate și securitate ocupațională;

-reducerea progresivă a costurilor și mentinerea unui mediu de muncă și de viață sănătos și sigur pentru lucrătorii și partenerii noștri;

-evaluarea gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor și legale prin evaluări periodice;

-analiza periodică a prezentei declarații pentru adecvarea ei continuă în raport cu obiectivele stabilite.

Responsabilitatea îndeplinirii prevederilor şi dispoziţiilor stabilite pentru Sistemul de Management Integrat este obligatorie pentru toţi angajaţii organizatiei începând cu atribuţiile ce le revin prin fişa de post, rezultată din responsabilităţile prevăzute în reglementările interne în vigoare (proceduri şi instrucţiuni specifice/de lucru/proprii).

Responsabilitatea privind calitatea serviciilor și produselor, protejarea mediului și respectarea cerințelor privind sănătatea și securitatea ocupațională, revine tuturor angajaţilor organizației prin angajarea totală în activităţile desfăşurate la locul de muncă. Răspunderea pentru conformitatea serviciilor și produselor livrate la clienţi revine managerilor de resort.

Proiectarea Sistemului de Management Integrat şi coordonarea activităţii de implementare, menţinere, îmbunătăţire şi certificare revine Reprezentantului Managementului Integrat - RMI în colaborare cu managerii de resort. RMI informează periodic managementul organizatiei asupra evoluţiei şi funcţionării Sistemului de Management Integrat.

Prevederile din prezenta declaraţie sunt aduse la cunoștința tuturor angajaților organizației.